Stručný rozbor skladby Nuntium Magnum

I. Pokojná nedeľná stredoeurópska atmosféra
00:00
00:00
II. Four Sponsors
00:00
00:00
III. Variant C
00:00
00:00
IV. Finale. Nuntium Magnum
00:00
00:00
Prvá časť – Pokojná nedeľná stredoeurópska atmosféra
A introdukcia
AA 1 motív B-A-C-H
AB 4 minimalistické pásmo na harmonickej schéme „Blue Danube“
AA' 35 motív B-A-C-H
AB' 38 minimalistické pásmo
AA'' 50 motív B-A-C-H
AC 57 hlavná téma symfónie (približne E – G), akoby nový začiatok
AB'' 68 minimalistické pásmo
AA''' 74 motív B-A-C-H
B  motívy v rôznom metre (akoby motivická práca)
BA 78 3/4 a (tr, ac, vni) + 6/4 b (fl, cl) + 4/4 c (pf, basové nástroje)
BB 84 5/4 d (fl, cl, vle) + 4/4 c (pf, basové nástroje)
BC 89 6/4 e (fl, cl, pf) + 4/4 c (ac, basové nástroje)
BD 95 3/4 f (fiati, tn, pf, bgui) + 4/4 d' (archi, tr, ac)
BE 101 6/4 g (fiati,acc) + 4/4 h (pf, bgui)
BF 107 5/4 i (fl, cl, ac) + 4/4 (pf, fg, bgui) +
BD' 114 3/4 f (fiati, tn, pf, bgui, ptto) + 4/4 d' (archi, tr, ac, grc)
BE' 120 6/4 g (fiati,acc) + 4/4 h (pf, bgui)
AC' 126 hlavná téma (približne G – A)
C  vedľajšia téma (akoby variácie)
CA 144 téma – uvedenie, g mol
Ca 151 medzihra, znepokojujúca
CA' 156 téma – pochod, g mol
CA'' 164 téma – tango, b mol
Cb 172 medzihra, upokojujúca
CA''' 176 téma – swing, C dur
B  motívy v rôznom metre
BG 183 9/8 d' (fl, cl) + 6/4 g' (ac, bgui, vni) + 3/4 f' (pf, vle, vcl)
BE'' 192 6/4 g (vni, fiati, ac, tr, tn) + 4/4 h (pf, bgui, vcl, vle)
A  záver
AC'' 198 hlavná téma (okolo B – C)
AB 209
AA 213 motív B-A-C-H
AC''' 221 hlavná téma (iba úryvok) (okolo C)
AB 227 spomalené dianie na harmonickej schéme „Blue Danube“
AA 231 motív B-A-C-H (fg)
Druhá časť  – Four Sponsors
introdukcia B-A-C-H
X 1 Misterioso, motív B-A-C-H, archi
A hlavná téma (plač prasiatka)
AA 4 Molto triste, piangendo
AB 8 Recitativo
B „Tempesta“ (krátka)
BA 15
C vedľajšia téma (Badineria)
CA 25 Pozn.: vni – motív gis-g-b-a,  "gis-g-b"/a mol, "a"/b mol
CB 47
B' „Tempesta“ (dlhšia)
BA 67
BB' 74 motív Dies irae vyústi nečakane do motívu B-A-C-H 
BC 83 kóda
A' hlavná téma (plač prasiatka)
AA' 91 Molto triste, piangendo (+ motív B-A-C-H v trombóne neustále)
AB' 96 Recitativo (+ motív B-A-C-H v trombóne neustále)
B „Tempesta“ (krátka)
BA 105
C' vedľajšia téma (Badineria)
CB' 116 Pozn: vni – motív a-gis-h-b
B'' „Tempesta“ (dlhá)
BA 128 Pozn.: predznamenaná motívom H-B-Des-C v t. 127
BB'' 135 2 x rytmicky pripravovaný motív G-Fis-A-Gis (t. 137–138)
BA  139
BB'' 143 téma zo Štyroch ročných období prechádza do motívu B-A-C-H
BB''' 155 motív B-A-C-H, jeho inverzia a variácia C-A-G-E, všetko vo veľkých triolách
BA 159
BC 167 kóda
A'' hlavná téma (plač prasiatka)
AA'' 175 Molto triste, piangendo
AB'' 182 Zbytok recitatívu
X kóda B-A-C-H
X' 184 Misterioso, motív B-A-C-H, archi
Tretia časť – Variant C
A
AA 1 Devínska brána
AB 16 Na Slovensku, pozn.: citát z Brucknerovej symfónie
AC 36 Napred!, pozn.: citát - Saint-Saensov violončelový koncert
AD 54 Mesto
AE 74 Stále napred!
B 82 “Binder Dances”, pozn.: zreteľné názvuky na skladbu Chairman Dances Johna Adamsa a Sparrow Oratorio Sergeja Kurjochina
C
CA 112 Rozhodnutie, valčík
CB 156 Sen, pozn.: témy z valčíka Blue Danube
CC 172 Stavba, pozn.: 190 klavír sólo, 206 plechy, v t. 212 sa objavuje téma z Pochodu uhorských magnátov Jozefa Strizla (cl)
D
DA 220 Nádrž, pozn.: témy z Beethovena, v t. 224 a ďalej sa objavuje hlavná téma symfónie Nuntium magnum; celý úsek je na harmonickom základe B-A-C-H: H (H dur) - Ais (dis mol) - Des (Des dur ) - C (f mol)
DB 232 Prívodný kanál, pozn.: v basovej linke výrazný motív B-A-C-H, Beethoven
DA' 248 Elektráreň, pozn.: témy z Beethovena, celý úsek je na harmonickom základe B-A-C-H: E (E dur) – Dis (gis mol) – Fis (Fis dur) – F (b mol)
B'
260 “Binder Dances” (ako vyššie)
A'
AC' 290 Brány sa otvárajú, pozn.: názvuky na Saint-Saensov violončelový koncert
AB' 296 Cesta voľná! Späť do Dunaja…, pozn.: názvuky na Brucknera 
Štvrtá časť – Finále. Nuntium magnum
A vstup do finále
AA 1 Misterioso v as mol (už v t. 15 musí prísť motív B-A-C-H)
AB 9 1. téma
AC 17 2. téma (citát z Brahmsa – Symf. č. 4)
AB' 25 1. téma
AC' 29 2. téma
AB'' 37 1. téma – t. 40 motív B-A-C-H –  t. 41 „Furioso“
AC'' 47 2. téma
AC''' 59 rozvinutie 2. témy – v t. 79 plynulý príchod basovej linky I feel love Donny Summer
AB''' 83 1. téma
B chorál
BA 87 úvod, návrat motívov z časti Variant C
BB 99 1. chorálová téma (náznak vyššie spomínanej piesne Donny Summer)
BC 103 2. chorálová téma 
BC' 111 rozvinutie 2. chorálovej témy
BD 132 melodický náznak záverečnej témy „už troubějí“
BA' 140 motívy z časti Variant C
C gradácia
CA 144 Piú mosso
CB 170 ešte rýchlejšie,  q=210, v t. 182 B-A-C-H
CC 182 motivická práca s hlavnou témou symfónie (klarinet sólo)
CD 204 prechod k repríze (s využitím motívu Ilju Zeljenku)
A  názak reprízy, predčasné posolstvo
AB''' 220 1. téma – motív B-A-C-H –  „Furioso“ – výkrik
D medzihra, príprava záverečného zboru
D 229 posolstvo – téma „už troubějí“ (basové sólo v českom, neskôr latinskom jazyku), úsek z prvej časti symfónie, harmonická schéma z valčíku Blue Danube
E Joy, and even more joy!, záverečný úsek symfónie so zborom
EA 248 úvod, motívy z Beethovena
EB 265 v zbore znie hlavná téma symfónie, harmonická schéma z populárnej hudby sa opakuje po štyroch taktoch, zbor spieva päťtaktové úseky
EB' 313 hlavná téma aj v pôvodných harmonických súvislostiach ako v prvej časti