Hudobniny

Piaček, Marek: Lodovico’s Quintessence. Slovak Composers’ Fifth Variation. Bratislava : Slovak Music Bridge, 2008, ISMN 979-68502-035-6. Kúpiť.
Piaček, Marek: Caritas, pre miešaný zbor. In: Červená, Ľudmila ed.: Súčasná zborová tvorba slovenských skladateľov, Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2003. ISBN 80-8055-854-X
Piaček, Marek: Recitativo e Canzonetta, Bratislava : Vydavateľstvo PT Prístrojová technika, 2000, ISBN 80-967686-6-2