Ocenenia

Vysvetlivky
Skladby sú k dispozícii na vypočutie.
 • 2019

  Rieky, ľudia, mosty

  Účasť vo finále Palma Ars Acustica 2019 (za Českú republiku)

  link ]

  Adresa: EBU Ars Acustica,
  L’Ancienne-Route 17A
  PO Box 45
  1218 Le Grand-Saconnex
  Geneva, Switzerland

  Link na nahrávku.

 • 2014

  Apolloopera, melodráma o jednom bombardovaní

  Nominácia na cenu Tatrabanky 2014 v kategórii hudba

  link ]

  Adresa: Nadácia Tatra banky,
  Tatra banka, a. s.,
  Hodžovo námestie 3,
  811 06 Bratislava 1

  Link na nahrávku.

 • 2013

  Mimi & Lisa: Twins from the Cards

  Special Jury Award in TV Program Category for the Best Music, 28. 9. 2013, 10th China (Chángzhōu [Čchang čou]) International Animation Art Competition Golden Dinosaur [ link ]
 • 2010

  Ako sa varia dejiny, hudba k filmu

  Nominácia na Slnko v sieti 2010 v kategórii Najlepšia hudba [ link ]

  Adresa: SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA
  Grösslingová 32
  811 09 Bratislava

 • 2003

  Caritas, pre miešaný zbor

  Čestné uznanie. Skladateľská súťaž na pôvodné zborové dielo slovenského skladateľa v kategórii miešané a ženské zbory Akademická Banská Bystrica 2003. Vyhlasovateľ Hudobná únia Banská Bystrica a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

  Adresa: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

 • 2001

  Johann!, pre husle, violončelo a akordeón

  Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu mladého autora v oblasti vážnej hudby

  Štatút cien SOZA (PDF)
  Ocenení za rok 1996 až 2010 (DOC)

  Adresa: SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

 • 1994

  Non avrei mai creduto

  3. cena v kategórii C v skladateľskej súťaži Alexandra Moyzesa ’94 (IV. ročník)

 • 1992

  Melodies and Rhythms for Shoko and Hidemi

  2. cena v kategórii C v skladateľskej súťaži Alexandra Moyzesa ’92 (III. ročník)

 • 1992

  Flauto dolce ’91, pre flautu a mg. pás

  Special Mention, IREM (International Rostrum of Electroacoustic Music) – Aarhus (Dánsko), 1992, Hosting organisation: Danish Radio, in collaboration with Danish Institute of Electroacoustic Music [ link ]

  Poznámka: The biennial IREM was initiated in 1984 by the International Confederation for Electroacoustic Music (ICEM) and the International Music Council (ICM), who are also responsible for its organisation. The Rostrum's purpose was to make known internationally important works of electroacoustic music by fostering the exchange of works between broadcasting organisations.

  The IREM benefitted from the financial assistance of UNESCO and of participating radio networks.

  The IREM was held every two years in a different country and was usually hosted by its national broadcasting authority working in collaboration with a local organisation in the field of electroacoustic music.

  IREM tapes, scores and notes are deposited at the Music Centre The Netherlands in Amsterdam.

  Adresa: 1 rue Miollis
  Paris, France
  +33 1 45 68 48 50
  Twitter @International.Music.Council

  Link na nahrávku.

 • 1991

  Flauto dolce ’91, pre flautu a mg. pás

  1. cena, XIII. ročník Concorso Internazionale Luigi Russolo di musica elettroacustica, Varese (Taliansko), 1991 [ link ]

  Poznámka: The Russolo competition is one of the most prestigious contests for electro-acoustic composition. It began in 1979 as homage to the painter and composer Luigi Russolo, the founder of noise music. Initially and over 40 years, the Concorso Internazionale Luigi Rusolo, was organised by Gian Franco Maffina and Rossana Maggia.

  Adresa: Fondazione Russolo-Pratella
  Rossana Maggia & Franco G. Maffina
  Via Bagaini 6, 21100 Varese, Italy

  Link na nahrávku.

 • 1988

  Drozd, pieseň pre nízky hlas a sláčikové kvarteto na poéziu Milana Rúfusa

  3. cena, kategória B, I. ročník Skladateľskej súťaže Alexandra Moyzesa

  Vyhlasovateľ: Slovenská hudobná spoločnosť v spolupráci s Hudobnou fakultou VŠMU, konzervatóriami v SSR a Slovenským hudobným fondom. Súťaž bola určená pre žiakov slovenských konzervatórlí, VŠMU a absolventov vvsokých hudobných škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí boli občanmi SSR.

  Kategória B: skladby sólistické alebo komorné inštrumentálne rôzneho obsadenia pre amatérske súbory na školách 1. a 2. stupňa a konzervatóriách

  Poznámka: Ceny boli odovzdané v rámci BHS na Medzinárodný deň hudby 1. 10 1988 v Moyzesovej sieni Slovenskej filharmónie. Niektoré ocenené skladby (medzi nimi aj Drozd) boli uvedené na prehliadke Nová slovenská hudba 1989 v rámci koncertu Ateliér mladých.

  Odkaz na článok v Hudobnom živote.

  Bibliografický údaj: I. M.: Skladateľská súťaž A. Moyzesa. In: Hudobný život, č. 20, roč. XX, 28. 9. 1998, Bratislava : ZSSK vo vydavateľstve Obzor, n. p., 1988, s. 1 a 7, indexné číslo 49215, registračné číslo SÚTI 6/10