Témy BP a DP na rok 2017/2018

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity Žiline

Témy bakalárskych prác

  • Spolupráca štátnych inštitúcií pri mapovaní kultúrneho dedičstva.
  • Slovenské hudobné skupiny a súbory streamované v rámci internetových hudobných služieb ( Spotify, Apple Music, Deezer a i.)
  • Vlastná téma – po dohode s vyučujúcim

Témy diplomových prác

  • Kultúrny manažment historických pamiatok na Slovensku. Prípadová štúdia Kaštieľ Dolná Krupá
  • Vplyv dadaizmu na priemyselný dizajn fabrík na území Slovenska na začiatku 20. storočia
  • Hudobné služby ponúkajúce streamovanie hudby a ich vplyv na širenie kultúrneho dedičstva
  • Vlastná téma – po dohode s vyučujúcim