Zoznam skladieb

Na teoretickej stránke uvádzam len také nahrávky skladieb, ktoré súvisia s mojimi teoretickými prácami alebo výskumnými projektami (diplomové, dizertačné a iné práce). Úplný zoznam skladieb nájdete na mojej umeleckej stránke www.marekpiacek.sk .