Štúdie, kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články

  • Martináková, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie, In: Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
  • Kajanová, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90, In: Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 167–169
  • Blahynka, Miloslav: Opera v alternatívnom divadle. In: Blahynka, Miloslav: Eseje o opere, Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 2006, s. 36–48.
  • Martináková, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles, Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2002, ISBN 80-89078-02-8, s. 72–74
  • Godárová, Katarína: Marek Piaček. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 226.
  • Boroš, Tomáš: Metatexty v súčasnej hudbe. Diplomová práca. Bratislava : Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, 1998.