Umelecká kritika a publicistika

 • Klepal, Boris: Partitura a provedení: Má vlast, 2018 (7. 11.) In: HIS voice, časopis o jiné hudbě, Hudební informační středisko Online http://www.hisvoice.cz/cz/articles/detail/3830 23.11.2018
 • Pavlica, Lukáš: Mimozemšťané přilétají na Blaník v nové Mé vlasti. In: Harmonie online, 2018 (6. 11.) Online https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/mimozemstane-priletaji-na-blanik-v-nove-me-vlasti.html 7. 11. 2018
 • Havlíková, Helena: Co je dnes ještě opera? Opera Nova v Operním panoramatu Heleny Havlíkové. 2018 (28. 6.) In: Lidovky.cz. https://www.lidovky.cz/kultura/co-je-dnes-jeste-opera-opera-nova-v-opernim-panoramatu-heleny-havlikove.A180628_151310_ln_kultura_jto Online 23. 11. 2018
 • Jäger, Daniel: Začíná 1. ročník festivalu Opera Nova. Uvede díla Glasse, Nejtka, Achera, Piačeka nebo Tótha In: https://vltava.rozhlas.cz/zacina-1-rocnik-festivalu-opera-nova-uvede-dila-glasse-nejtka-achera-piaceka-7541495 2018 (19. 6.) ONline 23. 11. 2018
 • Mojžišová, Michaela: Bratislavské hudobné slávnosti 2016, Melodráma o bombardovaní Apolky, 2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 10
 • Turák, František: Dva návraty na Epoché, 2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 6–7
 • Beličová, Renáta: Od „ideového zjasňovania“ k dekonštrukcii. Teória prekladu Antona Popoviča a interpretácia hudobnej postmodern. In: Studia humanitatis – Ars hermeneutica, metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V., Ostrava, OU, 2016, ISBN 978-80-7464-456-6, s. 439–454.
 • Klusák, Pavel: Děti hrají Psycho. In: Lidové noviny, 2015, roč. 28, č. 218, s. 7.
 • Ursínyová, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pállfyho, 2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 3
 • Pinkasová, Pavla - Kubart, Tomáš: Divadelná Nitra 2014 - den třetí. In: RozRazil Online - divadelní nonstop, 2014, , s. 1.
 • Heindl, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia, 2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 8-9
 • Kolář, Robert: KRAA! – festival skutočne súčasnej hudby, 2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 7
 • Varyš, Vojtěch: Žilina snů a skutečnosti. In: http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/zilina-snu-a-skutecnosti_277876.
 • Lindtnerová, Jana: Marek Piaček: Hudba ako udalosť, In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 2, s. 209 – 211
 • Puškášová, Melánia: Príspevok k odkrývaniu urbánnych legiend, 2013 (2. 12.) In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/301295-prispevok-k-odkryvaniu-urbannych-legiend/ 2013 (2. 12.)
 • Ursínyová, Terézia: Jak nezapomínat na dějiny aneb Apolloopera, 2013 (22. 11.) In: operaplus.cz/jak-nezapominat-na-dejiny-aneb-apolloopera/, 2013 (22. 11.)
 • Zagar, Peter: Typornamento [recenzia CD], 2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 36
 • Ballay, Miroslav: Festival nového slovenského divadla a tanca KioSK. In: Vlna. – Roč. 2013, č. 55, s. 120 – 125.
 • Zwiefelhofer, Miro: KioSK 2013: Od Goldbergových variácií po Kráľa duchov. In: KOD. – ISSN 1337-1800. – Roč. 7, č. 8 (2013), s. 20 – 26.
 • Kolář, Robert: Ludi Apollinares/Burgr, Kundlák, Piaček, Schramek, Wiedermann, 2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 11
 • Platzner, Alexander: Melos-Étos 2013, Ešte raz Adamčiak, 2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 19
 • Beráts, Juraj: Apolloopera – zhudobnenie dejín bratislavskej "Apolky", 2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 4
 • Uličianska, Zuzana: Košice? Tak ďaleko od mora? : Projekt prezentovaný v rámci záveru EHMK bol geniálne lokálnym i globálnym zároveň, 2013 SME 17.12. roč. 21, 2013, č. 293, s. 15
 • Zwiefelhofer, Miro: Lesť rozmyslu – Piaček a Beňačka, Česko(a)slovensko, Mečiar a Klaus. In: Monitoring divadiel na Slovensku. Dostupné na internete: www.theatre.sk (1. 1. 2012).
 • Zvada, Milan: Teoretická kríza identity odvážneho diváka. In: KOD. – ISSN 1337-1800. – Roč. 6, č. 8 (2012), s. 27 – 31.
 • Kolář, Robert: VAPORI del CUORE : Possible Stories [recenzia CD], 2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 9, s. 37–38
 • SITA. Deti s hemofíliou budú hrať divadlo. In www.prservis.sk [online], 22.07.2011 [cit. 2013-11-08]. Dostupné z URL http://www.prservis.sk/print.php?base=data/pre/zd/1107220336.msg
 • Šuba, Andrej: Viva Musica! festival. Sólový recitál fenomenálneho ruského klaviristu, 2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: Festival peknej hudby, 2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • Király, Fero: the radical cut [recenzia CD], 2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 56
 • (peb, her): Skuta/Piacek Darmstadt Acoustic Breakcore. Hevhetia, 2009 (4. 6.) SME 2009 (4. 6.), s. 22
 • Jaremková, Mariana: Filmová hudba je ďalším hercom [rozhovor], 2009 Film.sk 2009, č. 6, s. 22–25
 • Žuchová, Svetlana: Zlet myšlienok [rozhovor], 2007 Slovo 2007, č. 5
 • Štefková, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, 2006 Tempo 2006, č. 2, s. 30–32
 • Serečinová, Andrea: Skončila opera v Stoke? In: Hudobný život, roč. 34, č. 2/2002, s. 23-24.
 • Bálik, Peter: Vážna hudba nemusí byť vážna. Skladateľ a flautista Marek Piaček sa nechce vyjadriť k veľkým témam, 2002 (26. 7.) SME 2002 (26. 7.)
 • Sadloň, Dušan: Filozofujúci flautista a spievajúci filozof, 2002 Mosty 2002, č. 39 (24. 9.)
 • Nagy, Dado: Vážna hudba nevážna. Rozhovor so skladateľom a flautistom Marekom Piačekom, 2002 Domino fórum, príloha Hudba 2002, č. 15
 • AS: Marek Piaček – Miniprofil HŽ, 2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 10, s. 4–5
 • Serečinová, Andrea: Alternatíva? [rozhovor s M. Piačkom], 1997 Slovenská hudba roč. 23, 1997, č. 3–4, s. 288–292
 • Smetanová, Oľga: Inštitúciu „skladateľ“ je potrebné prekonať, (O hudbe, banalitách, Požoni a ďalších kontextoch s M. Piačekom), 1997 Ticho 1997, č. 6–7, s. 12–14
 • Balazsházyová, Zuzana: Odpad je dnes moderný I. [rozhovor s M. Piačekom], 1997 Dotyky 1997, č. 6, s. 12–13