doc. Marek Piaček, ArtD.

Ateliér zvukovej skladby
Filmová a televízna fakulta
Vysoká škola múzických umení
Svoradova 2
813 01 Bratislava
Slovensko

marek.piacek [at] vsmu.sk

Vitajte na stránke Hudba ako čin, ktorá približuje teoretické východiská mojej kompozičnej praxe. Základom mojej tvorivej poetiky sú koncepty hudby ako činu a hudby ako udalosti. Ich teoretické východiská a princípy sa spontánne vyvíjali v reakciách na všetky zmeny v hudobnom myslení súčasnosti. Pracoval som na nich od záverečných rokov štúdia na VŠMU. Oba pojmy som sformuloval v monografiách Hudba ako čin. Teoretická reflexia kompozičnej praxe (Žilina : EDIS 2012) a Hudba ako udalosť (Nitra : ÚLUK FF UKF v Nitre, 2013). K inšpiračným zdrojom teoretických konceptov hudba ako čin a hudba ako udalosť patrí aj filozofia synkriticizmu , za ktorú som vďačný svojmu otcovi, slovenskému filozofovi doc. PhDr. Jozefovi Piačekovi, CSc., a teoretický koncept recepčnej hudobnej estetiky doc. PhDr. Renáty Beličovej, PhD.

Hudba ako čin. Čin je atómom hudobnej reality. Od zvukového diania sa hudobné dianie odlišuje prítomnosťou činu.
Hudba ako udalosť. Reaguje na premeny v chápaní hudobného diela ako celku, ale zároveň aj chápania zmyslu a významu jeho jednotlivých súčastí – udalostí, nech už sú nimi tóny, väčšie hudobné celky alebo dokonca najrôznejší ne-hudobný materiál ako napríklad text, hluk a pod.
  • ... brána teórie nie je dôležitejšia než brána hravosti ...
  • ... keď vzniká myšlienka, nepočujeme hudbu ...
  • ... dve bezodné nehudobné v synergii dávajú hudobné...